De Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad nemen vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de leerkrachten (de personeelsgeleding) deel. Alle ouders en leerkrachten hebben de mogelijkheid om zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Iedere school is verplicht een MR in te stellen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De MR bestaat uit:

Mitra Galik 

  moeder van Aram (groep 6)
Umit Cicek   vader van Kayra (groep 8)
Zeynep Akyuz   moeder van Buhra (groep 6) en Ali Imran (groep 4)
Danielle Joosten   groepsleerkracht groep 5
Tineke Schaap   groepsleerkracht groep 6
Ard Jacobs   vakleerkracht bewegingsonderwijs

MR2018 2019

 Notulen van de MR 2018/2019

Notulen_MR_vergadering_6_december_2018.pdf

 

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl