Een dagje in groep 1/2A

Welkom in groep 1-2a!

In onze klas staat fijn leren in een vertrouwde omgeving op de eerste plaats. Op maandag en dinsdag staat juf Dieke voor de groep op woensdag en vrijdag juf Nienke en op de donderdagen wisselen juf Nienke en juf Dieke elkaar af. 

In de kleuterbouw werken we met schoolbrede projecten van Jeelo. Twee keer in de week werken wij aan taal en rekenen. Wij volgen maandelijks de doelen uit ’Inzichtelijk’. Deze worden aangeboden in kleine kringen op het eigen niveau van het kind. Ook woordenschat is een grote pijler in de onderbouw en hier wordt iedere dag aan gewerkt.

Maandelijks worden de doelen voor taal en rekenen geëvalueerd en wordt er een nieuw groepsplan gemaakt voor de nieuwe maand. Wij vinden het belangrijk dat kleuters op een speelse manier leren. Daarvoor richten wij betekenisvolle hoeken in.

Het contact met ouders is heel belangrijk. Wij streven naar twee klassenmoeders per schooljaar die uw vraag altijd willen beantwoorden en willen helpen. Mocht u juf Nienke of juf Dieke zelf even willen spreken, dan kunt u dit altijd vragen. Dan maken we even een afspraak na schooltijd.

We hebben veel zin in dit schooljaar!

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl