Groep 3A

Groep 3 is de groep waarin je kind leert lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk wordt er ook nog veel gespeeld, maar het 'schoolse' leren staat nu voorop. Je kind leert aan een tafeltje zitten en luisteren naar de uitleg, gaat aan de slag in werkboekjes en moet zelfstandig werken.

Lezen:

Het accent ligt op leren lezen, dit doen we met de methode Veilig Leren Lezen.

In groep 3 ligt de nadruk op taal en dan vooral op het leren lezen. Al met al slokt taal een groot deel van de lestijd op: ongeveer een derde van alle uren die je kind op school zit, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd.

Rekenen:

Kinderen in groep 3 leren getallen lezen en schrijven tot 100. Hiervoor gebruikt onze school de methode Wereld in Getallen. Er is veel aandacht voor het tellen van voorwerpen. De kinderen leren verschillende betekenissen van getallen, zoals het nummer op de kapstok of het aantal stippen op een dobbelsteen. Ook leren ze de structuur van de telrij. Eerst met materiaal en later door te tellen met sprongen van 10, 5, 2 en 1. Dat bouwt zich geleidelijk aan op gedurende het schooljaar.

Het onderdeel bewerkingen bestaat in groep 3 uit optellen en aftrekken.

Een vast onderdeel in groep 3 is het splitsen van getallen tot 10. Bijvoorbeeld: 6 kun je splitsen in 4 en 2 maar ook in 1 en 5. De kinderen leren van alle getallen tot en met 10 de splitsingen.

Schrijven:

In groep 3 is het schrijfprogramma intensief, met 4 basislessen per week. Leerlingen ontdekken de kleine letters, leestekens, cijfers. Op onze school leren kinderen schrijven met blokletters. Onze school heeft gekozen voor het blokschrift, omdat dit aansluit op de letters in de leesboekjes. De volgorde van kleine letters leren schrijven: 1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak, 3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur. Wij gebruiken de methode Pennenstreken deze is naadloos gekoppeld aan Veilig leren lezen.

Jeelo

In de middagen werken we aan projecten. Tijdens deze projecten worden de zaakvakken aangeboden door middel van de methode Jeelo (afkorting van: JE Eigen LeerOmgeving). Samen spelen, samen werken en samen leren staan centraal in deze methode. We gebruiken veel coöperatieve spellen om de leerstof aan te bieden of nog eens te oefenen.

jeelo gr 6

Kiva

Een Kiva school is een fijne school.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen het fijn hebben op school. We werken hieraan met Kiva.

Iedere week staat er een regel centraal waar we extra mee aan de slag gaan.

Dit doen we door middel van lessen, spel-activiteiten en klassenvergaderingen. Tijdens de klassenvergaderingen bespreken we wat er al goed gaat in de klas en waar we de komende week extra aandacht aan moeten besteden.

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl