Informatie over groep 5

Welkom in Groep 5!

Groep 5 is een spannend jaar! Een jaar waarin veel nieuwe lesstof wordt aangeboden, met name bij het rekenen en taal. Er wordt in groep 5 veel met een Chromebook gewerkt: elk kind in onze groep heeft een eigen Chromebook tot zijn beschikking.

Rekenen

Voor Rekenen werken we met 'De wereld in getallen'. In het jaar automatiseren we de tafels nog verder en gaan we nieuwe dingen leren zoals getalbegrip tot en met duizend, optellen en aftrekken onder de duizend ( zowel hoofdrekenen als cijferen), vermenigvuldigen, meetkunde en ruimtelijke oriëntatie (spiegelen, patronen enz.), meten (afstanden, oppervlakten, geldwaarde, inhoud, gewicht, tijd).         

Taal

Voor taal werken we vanaf dit schooljaar met de methode “Staal”. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s ( ziekenhuis, nacht, geld, draaien, Eskimo’s, dierentuin, noodweer en geheimen). Hierin komen kernwoorden voor die de kinderen leren door het bespreken en maken van opdrachten. Aan het einde van een thema maken de kinderen een eindopdracht. Bijv. een gedicht, een boek, een gebruiksaanwijzing. De kinderen maken gebruik van het computerprogramma dat bij “Staal” hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker de kinderen de woorden horen hoe beter de woorden blijven hangen en hoe makkelijker de kinderen de woorden ook gaan gebruiken.

staal taal website gr 6

 Spelling

Voor spelling werken we ook met de methode “Staal”. Elke week staan er een aantal verschillende spellingstrategieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. De volgende categorieën worden onder andere in groep vijf besproken: verkleinwoorden, colawoorden, luchtwoorden, politiewoorden en komma-s woorden.

Begrijpend lezen

Door middel van de methode “Nieuwsbegrip bieden we de kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een de tekst van nieuwsbegrip. Daarna maken ze vragen die bij de tekst horen De tekst gaat over onderwerpen die in het nieuws aan de orde zijn geweest. Het is een methode die gekoppeld is aan het jeugdjournaal. Er komen onder andere verschillende soorten teksten aan de orde: informatieve teksten, instructie teksten (recept, handleiding), beschrijvingen.

                                  

Jeelo

Naast deze vakken werken we ook met Jeelo (afkorting van: JE Eigen LeerOmgeving). Dit zijn 12 projecten waarin alle wereld oriënterende vakken zijn geïntegreerd. 6 uitdagingen met nieuwe doelen voor leerlingen zijn erin verweven, zodat 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan.

De uitdagingen zijn:

  • Wees baas over je eigen ontwikkeling.
  • Zorg goed voor jezelf.
  • Zorg goed voor anderen.
  • Zorg goed voor onze planeet.
  • Gebruik informatie veilig en betrouwbaar.
  • Werk duurzaam samen. 

In elk project werken de kinderen aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.

jeelo gr 6

Ook zullen we bij deze projecten proberen om een verbinding te maken met de maatschappij. We zullen mensen uitnodigen op school om iets te vertellen over bijv. Hun beroep. Of we maken zelf een uitstapje naar bijv. Een verzorgingstehuis om daar in gesprek te gaan met oudere mensen om te ontdekken hoe het vroeger was om naar school te gaan.

Naast alle dingen die we in de klas doen krijgen de kinderen ook 2 keer per week huiswerk mee. Iedere week is het namelijk de bedoeling dat er Nieuwsbegrip Woordenschat gemaakt wordt en een lesje redactiesommen. Dit maken zij gedurende de week, op vrijdag dient het afgemaakt te zijn.

 

In groep 5 vinden we het vooral belangrijk dat we het gezellig hebben met elkaar. We doen dan ook veel spelletjes waarbij we moeten samenwerken met elkaar. Ook werken we met KIVA, deze methode helpt de klas om te leren omgaan met elkaar. Samen gaan we ervoor zorgen dat we een leuk schooljaar hebben!

pasfoto Susan  pasfoto Sibel

Juf Susanne & juf Sibel

                          

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl