Welkom in Groep 6!

WELKOM IN GROEP 6!

Groep 6 is voor veel kinderen een spannend jaar. Het 1e jaar bovenbouw en een 1e aanzet van een voorlopig advies voor een middelbaar onderwijs school. De Cito-toetsen, voor de vakken Rekenen en Begrijpend lezen, tellen al mee voor het voorlopig advies. Het is dus zaak dat de kinderen de toetsen goed leren te maken.

Voor Rekenen werken we met Wereld in Getallen 5.We rekenen 5 keer per week en binnen de lessen zijn we ook bezig met het automatiseren van de basisvaardigheden.  
In groep 6 hebben we het vooral over type sommen als  

 • 45 x 34 = 

 • 4566 + 3456 = 

 • 8160 : 80 =  

 •  6768 – 4567=  

 • Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het metriek stelsel.

Voor taal gebruiken wij de methode STAAL. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s; “Amsterdam, pronkstukken, zeebenen, ondergronds, spijsvertering, plankenkoorts, sport en de jungle.” Daarin komen kernwoorden voor. Deze woorden worden besproken en geoefend door het maken van opdrachten. Tijdens samenwerkingsopdrachten krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun kennis/ ideeën over het onderwerp te delen. Aan het einde van elk thema maken de kinderen een eindproduct. Bijvoorbeeld het maken van een strip, een verhaal schrijven en presenteren en een informatief artikel maken voor de muurkrant. Al deze opdrachten moeten ervoor zorgen dat de aangeboden woorden ook blijven hangen en gebruikt worden in het eindproduct. Ook maken de kinderen gebruik van het computerprogramma wat hierbij hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker kinderen het woord horen hoe beter het blijft hangen en de kinderen het ook gaan gebruiken.

staal taal website gr 6

Voor spelling maken wij ook gebruik van de methode Staal. Elke week staan er een aantal categorieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. Deze methode maakt veel gebruik van herhaling van de categorieën door het dagelijkse dictee. In groep 6 moeten de leerlingen aan het einde van het jaar 28 categorieën beheersen.  

staal spelling website gr 6

Door middel van de methode “Nieuwsbegrip bieden we de kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een de tekst van nieuwsbegrip. Daarna maken ze vragen die bij de tekst horen De tekst gaat over onderwerpen die in het nieuws aan de orde zijn geweest. Het is een methode die gekoppeld is aan het jeugdjournaal. Er komen onder andere verschillende soorten teksten aan de orde: informatieve teksten, instructie teksten (recept, handleiding), beschrijvingen.

nieuwsbegrip gr 6

Naast deze vakken werken we ook met Jeelo. Dit zijn 12 projecten waarin alle wereld oriënterende vakken zijn geïntegreerd. 6 uitdagingen met nieuwe doelen voor leerlingen zijn erin verweven, zodat 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan.

De uitdagingen zijn:

 • Wees baas over je eigen ontwikkeling.
 • Zorg goed voor jezelf.
 • Zorg goed voor anderen.
 • Zorg goed voor onze planeet.
 • Gebruik informatie veilig en betrouwbaar.
 • Werk duurzaam samen. 

In elk project werken de kinderen aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.

jeelo gr 6

Ook zullen we bij deze projecten proberen om een verbinding te maken met de maatschappij. We zullen mensen uitnodigen op school om iets te vertellen over bijv. Hun beroep. Of we maken zelf een uitstapje naar bijv. Een verzorgingstehuis om daar in gesprek te gaan met oudere mensen om te ontdekken hoe het vroeger was om naar school te gaan.

Nieuw in groep 6 is het vak Engels! Hiervoor gebruiken we de methode Groove me.  Engels wordt wereldwijd gesproken, het is dus erg belangrijk dat de kinderen les krijgen in het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Op school wordt er wekelijks aandacht aan besteed. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden en zinnen. Er wordt door middel van muziek en top 40 nummers Engels aangeboden. Elke twee weken is er weer een nieuw liedje van bekende artiesten zoals: Martin Garrix, Adele en One Direction. 

We gaan er een gezellig jaar van maken in groep 6 waarin we veel nieuwe dingen leren.                                         

Juf Danielle

 

         

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl