Groep 7

Welkom in groep 7!

Groep 7 is een ontzettend belangrijk. Het is een jaar waarin veel nieuwe dingen aan bod komen op verschillende vakgebieden. De nieuwe dingen worden op een zo'n manier aangeboden dat het ook beklijft. Zo worden er bijvoorbeeld veel coöperatieve werkvormen ingezet. Hieronder volgt een uitleg over de verschillende vakgebieden en methodes:

 

Taal

De kinderen krijgen dagelijks taallessen uit de methode STAAL. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld; strips, familie, Nederland, helden en geluk. Daarin komen kernwoorden voor. Deze woorden worden besproken en geconsolideerd door het maken van opdrachten. Tijdens samenwerkingsopdrachten krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun kennis/ ideeën over het onderwerp te delen. Aan het einde van elk thema maken de kinderen een eindopdracht. Bijvoorbeeld het maken van een strip, een familieverhaal schrijven en presenteren, een les over Nederland geven en een informatief artikel maken voor de muurkrant. Al deze opdrachten moeten er voor zorgen dat de aangeboden woorden ook blijven hangen en gebruikt worden in de eindopdracht. Ook maken de kinderen gebruik van het computerprogramma wat hierbij hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker kinderen het woord horen hoe beter het blijft hangen en de kinderen het ook gaan gebruiken.

staal

Spelling

Spelling wordt ook gegeven uit de methode STAAL. Elke week staan er een aantal categorieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. In groep 7 moeten de leerlingen aan het einde van het jaar 34(!) categorieën beheersen. Dat zijn er een heleboel!

categorie kaart Staal gr 7

 

Rekenen

Voor Rekenen zijn we dit jaar gestart met een nieuwe methode: Wereld in getallen 5. We rekenen 5 keer per week en binnen de lessen zijn we bezig met het uitrekenen van sommen tot een miljoen, rekenen met kommagetallen, breuken en procenten en het rekenen met het metriek stelsel. Kortom: heel belangrijke onderwerpen!

 

Jeelo

Met Jeelo werken we op een projectmatige manier; de wereldoriëntatie vakken zijn in 12 projecten geïntregeerd die verdeeld worden over twee jaar. Per project zijn er 6 uitdagingen met nieuwe doelen voor de kinderen verweven en de 21e-eeuwse vaardigheden staan hierin centraal. De 6 uitdagingen zijn:

  • wees baas over je eigen ontwikkeling
  • zorg goed voor jezelf
  • zorg goed voor anderen
  • zorg goed voor onze planeet
  • gebruik informatie veilig en betrouwbaar
  • werk duurzaam samen

In elk project werken de kinderen aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.

Tijdens deze projecten gaan we verbinding maken met de maatschappij. Er zullen mensen uitgenodigd worden om bijvoorbeeld iets over hun beroep te vertellen of we maken een uitstapje om de wereld in het echt te ontdekken. Op deze manier is het een feest om te leren!

jeelo gr 6

Begrijpend lezen

Doormiddel van de methode 'Nieuwsbegrip' bieden we kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een tekst die gaat over het nieuws van die week. Daarna maken ze de vragen die bij de tekst horen.

Bij begrijpend lezen worden vaak coöperatieve werkvormen gebruikt. Kinderen vinden het niet altijd leuk om alleen maar te lezen en vragen te maken. Maar een samenvatting maken kan ook door zelf de belangrijkste woorden uit te knippen en deze op de goede volgorde te plakken! Zo zijn ze bezig met leren op een actieve manier!

 

Engels

Engels wordt wereldwijd gesproken, het is dus erg belangrijk dat de kinderen les krijgen in het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Op school wordt er wekelijks aandacht aan besteed. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden en zinnen. Er wordt door middel van muziek en top 40 nummers Engels aangeboden. Elke twee weken is er weer een nieuw liedje van bekenede artiesten zoals: Martin Garrix, Adele en One Direction. 

 

We gaan vooral veel plezier beleven en op deze manier een heleboel leren in groep 7!

 

Groetjes,

 

Meester Sangho, Meester Niek en Meester Mark

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl