Wat doen we allemaal in groep 8?

Wat doen wij allemaal in groep 8?

 

Welkom in groep 8! Een heel spannend jaar, want dit is het jaar waarin de kinderen hun definitieve advies krijgen. Door het jaar heen zijn er verschillende toetsen die daarvoor van belang zijn. Om zo goed mogelijk te scoren op deze toetsen, is het voor de kinderen belangrijk dat ze goed opletten tijdens de lessen Rekenen, Taal, Spelling, Jeelo en Engels. Daarnaast krijgen de kinderen ook muziek en drama om vast goed te oefenen voor de musical aan het eind van groep 8.

 

Rekenen:

Voor rekenen werken we met Wereld in Getallen. Iedere week komen er twee nieuwe leerdoelen aan bod. Aan het eind van de week wordt er gekeken of de leerdoelen behaald zijn of dat de kinderen nog extra uitleg nodig hebben. De groep die de leerdoelen behaald hebben krijgen moeilijkere sommen en de kinderen die nog moeite hebben met de stof krijgen extra uitleg en inoefening. 

De volgende rekenonderdelen komen aan de orde in groep 8:

 • getalbegrip (telrij t/m miljoen).
 • optellen en aftrekken t/m miljoen, zowel hoofdrekenen als cijferen.
 • Vermenigvuldigen met kommagetallen.
 • Rekenen met breuken en decimale getallen.
 • Meten (afstanden, oppervlakten, geldwaarde, inhoud, gewicht, tijd).
 • Worteltrekken en kwadraten.
 • Werken met de rekenmachine.(geheugentoets, worteltoets en procententoets)

Taal:

De kinderen krijgen dagelijks taallessen uit de methode STAAL. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld: China, televisie, ruimte, mysteries. Daarin komen kernwoorden voor. Deze woorden worden besproken en geconsolideerd door het maken van opdrachten. Tijdens samenwerkingsopdrachten krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun kennis/ ideeën over het onderwerp te delen. Aan het einde van elk thema maken de kinderen een eindopdracht. Bijvoorbeeld het maken van een strip, een familieverhaal schrijven en presenteren, een les over Nederland geven en een informatief artikel maken voor de muurkrant. Al deze opdrachten moeten er voor zorgen dat de aangeboden woorden ook blijven hangen en gebruikt worden in de eindopdracht. Ook maken de kinderen gebruik van het computerprogramma wat hierbij hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker kinderen het woord horen hoe beter het blijft hangen en de kinderen het ook gaan gebruiken.

staal 

 

Spelling:

Spelling wordt ook gegeven uit de methode STAAL. Elke week staan er een aantal categorieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. In groep 8 moeten de leerlingen aan het einde van het jaar alle spellingcategorieën beheersen. Dat zijn er een heleboel!

categorie kaart Staal gr 7 

 

Engels:

De methode voor Engels is Groove.me. Iedere week leren we aan de hand van een bekende liedjes nieuwe Engelse woorden. Elke song heeft 2 lessen waarna de song wordt afgesloten met een toets. Hier krijgen de leerlingen huiswerk voor mee om thuis te leren.

 

Begrijpend lezen

Doormiddel van de methode 'Nieuwsbegrip' bieden we kinderen begrijpend lezen aan. Twee keer per week lezen de kinderen een tekst die gaat over het nieuws van die week. Daarna maken ze de vragen die bij de tekst horen.

Bij begrijpend lezen worden vaak coöperatieve werkvormen gebruikt. Kinderen vinden het niet altijd leuk om alleen maar te lezen en vragen te maken. Maar een samenvatting maken kan ook door zelf de belangrijkste woorden uit te knippen en deze op de goede volgorde te plakken! Zo zijn ze bezig met leren op een actieve manier!

 

Jeelo

Met Jeelo werken we op een projectmatige manier; de wereldoriëntatie vakken zijn in 12 projecten geïntegreerd die verdeeld worden over twee jaar. Per project zijn er 6 uitdagingen met nieuwe doelen voor de kinderen verweven en de 21e-eeuwse vaardigheden staan hierin centraal. De 6 uitdagingen zijn:

 • wees baas over je eigen ontwikkeling
 • zorg goed voor jezelf
 • zorg goed voor anderen
 • zorg goed voor onze planeet
 • gebruik informatie veilig en betrouwbaar
 • werk duurzaam samen

In elk project werken de kinderen aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.

jeelo gr 6

Tijdens deze projecten gaan we verbinding maken met de maatschappij. Er zullen mensen uitgenodigd worden om bijvoorbeeld iets over hun beroep te vertellen of we maken een uitstapje om de wereld in het echt te ontdekken. Op deze manier is het een feest om te leren!

 

Kiva

Verder doen wij iedere week een les uit onze Kiva methode. Kiva leert ons om op een gezellige respectvolle manier met elkaar om te gaan. We leren om te praten vanuit een ik-boodschap. Het is immers jou verhaal die je verteld. En we proberen dit op een positieve manier te zeggen.

Ook gaan we iedere week in de kring om het sfeerbericht van de week te bepalen. Hoe gaat het in onze klas, wat gaat er goed en wat gaan we volgende week anders doen om er een gezellig jaar van te maken. Hierbij leren hun kinderen ook hun mening op een positieve manier te geven.

We gaan er een super leuk, gezellig en leerzaam jaar van maken in groep 8.

 pasfoto Tineke  pasfoto Annet

Juf Tineke en juf Annet

      

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl