BSO CompaNanny

Voor- en naschoolse opvang 

In een lokaal van onze school huist de voor- en naschoolse opvang van CompaNanny. Na een schooldag moeten kinderen zich zowel kunnen ontspannen als uitleven. Sommige kinderen vinden het prettig om even rustig een boekje te lezen om de drukke dag achter zich te laten, een ander heeft het juist nodig zijn energie buiten kwijt te raken tijdens een potje voetbal. Alle kinderen zijn anders, en daar sluiten wij onze opvang graag op aan.

Visie van CompaNanny

Wij accepteren en respecteren ieder kind met zij/haar eigen, unieke ontwikkeling. We hebben oog en oor voor de mogelijkheden en gevoelens van elk kind. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving, en binnen deze omgeving wordt elk kind gericht ondersteund en gestimuleerd bij zijn/haar ontwikkeling. We bieden kinderen de ruimte zich op eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen.

De voorschoolse opvang

U kunt uw kind vanaf 7.30 uur naar de voorschoolse opvang brengen. De pedagogisch medewerker loopt met de kinderen mee naar de klas.

De naschoolse opvang

Kinderen worden na schooltijd door de pedagogisch medewerker uit de klas gehaald. Zij drinken dan wat met elkaar en eten fruit. Dit geeft meteen mooi tijd om even de dag met elkaar door te nemen. Tot 18.15 uur kunt u uw kind(eren) bij CompaNanny ophalen.

Wilt u meer informatie of een rondleiding, neemt u dan contact op met CompaNanny

www.compananny.nl

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl