Stichting kinderopvang HERO

Stichting kinderopvang HERO

De peuterspeelzalen Kikkers en Eendjes van HERO zijn verbonden aan basisschool de Meer. De peuterspeelzaal is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken. De omgang met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en knutselen. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van.

De peuterspeelzaal werkt met een VVE-programma . VVE zorgt er voor dat kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun taal- en sociale ontwikkeling, dat ook krijgen. Leuke, afwisselende thema’s die helemaal passen in de belevingswereld van de peuters laten hen spelenderwijs leren. Deze thema’s sluiten aan bij de projecten van De Meer. De peuterspeelzaal is een slimme start!

Peuterspeelzalen Kikkers en Eendjes          
Erasmuslaan 1
2037 LA HAARLEM
Telefoon 023 - 5338663

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl