De identiteit van onze school

In Nederland kunnen scholen openbaar, bijzonder neutraal of bijzonder zijn. Scholen die uitgaan van een geloof noemen we bijzondere scholen. De Meer is zo'n bijzondere school. Samen met acht andere scholen, vallen we onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs St. Bavo. Vanuit een christelijke visie geven wij richting aan ons onderwijs. Dit betekent o.a. dat wij respectvol met elkaar om willen gaan, want elk individu telt. In de lessen kunt u de christelijke richting met name terug vinden bij de godsdienst-lessen. De christelijke feestdagen gebruiken we als basis, maar we vinden kennis van andere godsdiensten ook belangrijk. Juist vanuit respect voor elkaar is het van belang, dat we weten wat belangrijk is voor iedereen.

De Brede school

Onze school is een onderdeel van de Brede School Meerwijk. Dit betekent dat er na schooltijd ingeschreven kan worden op een groot aantal verschillende activiteiten. Samen met de partners van de brede school kunnen we uw kind een volledig programma aanbieden van 7.30 uur tot 17.30 uur.
Belangrijke thema's voor ons onderwijs zijn:

  • Werken met het Piramide Project
  • Gebruik maken van de GIP structuur (zelfstandig werken)
  • Crea-middagen
  • Sporttoernooien
  • Computeronderwijs
  • De Schakelklas
  • Techniek lessen
  • De regel van de maand.

Taalprogramma

Dit programma biedt taalstimulering voor peuters en kleuters.

Spelenderwijs leren ze hun woordenschat te vergroten en inhoud te geven. Er ontstaat een doorgaande lijn voor de leeftijd van 2 tot 6 jaar.

Technieklessen

In onze hal staan de Techniektorens. In deze gekleurde kasten zitten voldoende lessen voor de groepen 1 t/m 8.

Sporttoernooien

Meerdere keren per jaar is er voor onze leerlingen van de midden- en bovenbouw de gelegenheid om mee te doen aan een sporttoernooi of andere sportactiviteit. Dit zijn zowel toernooien waar alle basisscholen van Haarlem aan mee kunnen doen als toernooien speciaal voor de scholen van Stichting Sint Bavo.

Crea-middagen

Op deze middagen komen de vakken tekenen, handvaardigheid en techniek aan bod. Alle kinderen zijn op hetzelfde moment met de verschillende creatieve onderdelen bezig. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 en die van de groepen 6, 7 en 8 zitten door elkaar en werken samen aan een gelijke opdracht. Op deze manier wordt het samenwerkend leren automatisch een onderdeel van de creatieve ontwikkeling van uw kind.

Kortom: wij zijn een school die u en uw kind kwaliteit en creativiteit biedt!

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl