Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die
nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de Meer kunnen
plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op
school. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de directeur ook is er een leerkracht aanwezig.

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij vinden het belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen.
Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan: actief burgerschap en
sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een
democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen
worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Doelen

De Meer beoogt met het oprichten van een leerlingenraad een aantal doelen.
Leerlingen leren:

 • een eigen mening vormen.
 • ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren.
 • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
 • actief luisteren
 • te overleggen en samen te werken.
 • elkaars mening te respecteren.
 • eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • leren zichzelf te presenteren.
 • op speelse wijze de werking van democratie ervaren
 • om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
 • zich te motiveren voor school en omgeving.
 • zicht krijgen op processen rondom besluitvorming.
 • ideeën leren koppelen aan beschikbare mogelijkheden en/of middelen.
 • zoeken naar kansen en oplossingen om een doel te bereiken.

De leerlingenraad vergadert 4 á 5 keer per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op een schooldag van 13.45 uur tot 14.45 uur.

Gespreksonderwerpen

De volgende gespreksonderwerpen worden behandeld in de
leerlingenraad:

 • buitenspeelmateriaal
 • schoolreis
 • eindejaarsfeest/klassenfeest
 • Onderwerpen zoals pesten, computergebruik en gezondgedrag
 • Onderwerpen die door de groep aangedragen worden
 • Nieuwsbrief/schoolkrant
 • website
© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl