Activiteiten commissie

 Activiteiten Commissie (AC)

De AC ondersteunt en organiseert activiteiten op school. De activiteitencommissie is een afvaardiging van ouders en wordt voor onbepaalde tijd gekozen.
De AC  bestaat uit ongeveer 2 vaste leden die veel samenwerken met klassenouders en andere vrijwillige ouders. De AC vergadert zes keer per jaar. Vergaderingen van de AC worden ongeveer één keer per zes weken gehouden. In deze vergaderingen wordt onder andere de voortgang besproken van de activiteiten die nog moeten plaatsvinden. Ook worden de afgelopen activiteiten geëvalueerd.
Per activiteit wordt er een subgroep met de klassenouders gevormd die de activiteit samen met een deel van het team organiseert. Deze activiteiten zijn onder andere:

  • De sportdag(en)
  • De Kinderboekenweek
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Bingo
  • De meester- en juffendag en de Playbackshow
  • Het schoolreisje
  • De hoofdluiscontrole

Leden van de activiteiten commissie:

José 

moeder (gr. 7) (voorzitter)

Marinka       

moeder (gr 7)

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl