De Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad nemen vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de leerkrachten (de personeelsgeleding) deel. Alle ouders en leerkrachten hebben de mogelijkheid om zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Iedere school is verplicht een MR in te stellen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De MR bestaat uit:

Sukru Kinik

  vader van Elyesa (groep 7) en Miray (groep 3)
Umit Cicek  

vader van Elif (groep 3)

Zeynep Akyuz  

Ali Imran (groep 6)

Danielle Joosten  

groepsleerkracht groep 6

Petra Zuurendonk  

groepsleerkracht groep 4

Ard Jacobs  

vakleerkracht bewegingsonderwijs

foto MR 2019 2020

 Notulen van de MR 

notulen_MR_8_april_2021.pdf

notulen_MR_21_januari_2021.docx

notulen_MR_26_november_2020.docx

notulen_MR_24_september_2020.docx

notulen_MR_25_juni_2020.docx

notulen_MR_16_april_2020.docx

Notulen_MR_5_maart.docx

Notulen_MR_23_januari.docx

notulen_MR_vergadering_14_november_2019.docx

notulen_MR_vergadering_26_september.docx

jaarverslag_MR_2018-2019.docx

 

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl