De Werkgroep Ouderbetrokkenheid

De werkgroep ouderbetrokkenheid bestaat uit ouders die met drie teamleden brainstormen met als doel de ouderbetrokkenheid op basisschool de Meer te vergroten. Wij zijn van mening dat ouders een enorme bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs op onze school, zoals het helpen met het maken van het huiswerk, het helpen met allerlei activiteiten, aanwezigheid tonen bij allerlei informatie- en kijkavonden etc. Het samenvoegen van specialisten, ouders en onderwijs biedt mooie kansen.
De werkgroep vergadert eens in de zes tot acht weken.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl